Polska Ulicznie 2017

Polska Ulicznie 2016

Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w konkursie.

Ponad 750 autorów wysłało nam 3 tysiące zdjęć z których do ścisłego finału przeszło około 500 fotografii.

Z tej puli jury wyłoniło 20 prac które trafiły na wystawę.

Wystawa
Wyniki konkursu

Jury po długiej dyskusji i skonfrontowaniu swoich opini czym jest a czym powinna być fotografia uliczna, w głosowaniu, wybrało zdjęcie Marcina Urbanowicza które natychmiast przyciąga wzrok i nie pozwala go odwrócić, zadając więcej pytań niż dając odpowiedzi.

Wyróżnienia

Łukasz Gniadek

Łukasz Tomczak

Wojciech Królik

Pozostali laureaci

Sebastian Klejsa

Tomasz Watras

Waldemar Markiewka

Konstanty Konopiński

Michał Czarnecki

Paweł Sasor

Piotr Idem

Rafał Kulwiec

Łukasz Gniadek

Maciej Szczerba

Marcin Urbanowicz

Marianna Kulesza

Barbara Abramowicz

Jacek Taran

Joanna Grochala

Justyna Kochańska

Nagroda główna
Nagrody dodatkowe
 • Grand Prix
  Grand Prix

  Aparat Fujifilm X-Pro2 Graphite Edition wraz z obiektywem 23mmf2

 • 3 Wyróżnienia
  3 Wyróżnienia

  Albumy niespodzianki ufundowane przez księgarnię artystyczną Bookoff

 • Każdy z laureatów
  Każdy z laureatów

  Eleganckie paski do aparatów od firmy Stroppa

Każdy z laureatów otrzyma pamiątkowy dyplom oraz pasek do aparatu ufundowany przez firmę Stroppa. Zwycięzca konkursu będzie miał okazję zostać jurorem kolejnej edycji.

Jakich zdjęć poszukujemy?

Poszukujemy szeroko rozumianej fotografii ulicznej. Tej samej którą uprawiał Henri Cartier-Bresson, Robert Frank czy Garry Winogrand. Jeśli nadal nie wiesz czym jest „street”, w poszukiwaniu inspiracji, zapraszamy na stronę kolektywu In-Public.

Polska Ulicznie jest konkursem podsumowującym rok, dlatego prosimy o wysyłanie zdjęć które powstały po ubiegłorocznej edycji (po 22 kwietnia 2016 roku). Wszystkie nadesłane zdjęcia muszą zostać wykonane na terenie Polski.

Laureaci poprzednich edycji
2016
2015
2014
Jury

Jak co roku jury naszego konkursu składa się z osób na co dzień zajmujących się fotografią uliczną. Tradycyjnie też jedno miejsce w jury jest zarezerwowane dla ubiegłorocznego zwycięzcy.

Ania Kłosek – niezależna fotografka zajmująca się szeroko rozumianą fotografią począwszy od ulicznej, poprzez dokumentalną, reporterską i komercyjną. Zdobywa uznanie w Polsce, jak i zagranicą prezentując swoje zdjęcia na licznych konkursach i wystawach m.in. Miami Street Photography Festival, Leica Street Photo, Street Photography Now, tu i teraz, EASTREET, czy Eyes on Main Street. Należy do polskiego kolektywu fotograficznego Un-Posed, wcześniej działała w międzynarodowym kolektywie Publigraphy.

Tomasz Lazar – Fotograf, współpracujący z prasą w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Nagrodzony w konkursach BZ WBK Press Foto, POY, CHIPP, Sony World Photography Award, the International Photography Award, World Press Photo, Grand Press Photo. Swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Szczecinie, Warszawie, Paryżu, Londynie czy Nowym Jorku. Absolwent Zachoniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie.

Karina Krystosiak – fotografka i kuratorka, improwizatorka, kobieta wielu talentów. Wulkan pomysłów i pozytywnej energii. Najbardziej interesuje ją fotografia ludzi, reportaż, dokument, oraz fotografia uliczna. W swoim portfolio posiada zdjęcia pojedyncze, cykle oraz prace komercyjne. Od 2013 roku współpracuje z Galerią Jabłkowskich. Jest współtwórczynią Kolektywu „flanersi”. Jej zdjęcia były wielokrotnie prezentowane na wystawach zbiorowych, między innymi dwukrotnie w Starej Galerii ZPAF.

Monika Krzyszkowska – Z wykształcenia romanistka, absolwentka paryskiej Sorbony. Ukończyła Studium Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie. Członek kolektywu fotografii ulicznej UN-POSED, Agencji Forum oraz krakowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego Fotobzik. Laureatka konkursów Leica, Urban oraz Miami street photography.
„Bardzo lubię być w ruchu, patrzeć, przyglądać się, więc siłą rzeczy szybko wciągnęła mnie fotografia uliczna. „Chodzę wszędzie i gapię się całymi dniami! Bóg raczy wiedzieć ile już pieniędzy przepatrzyłam!..” – jak mawiała bohaterka mojego dzieciństwa Pippi Langstrump.”

Paweł Rubkiewicz – Współzałożyciel Księgarni Artystycznej Bookoff, współorganizator konkursu Fotograficzna Publikacja Roku oraz pomysłodawca i współorganizator Warszawskich Targów Książki Artystycznej. Miłośnik fotografii amerykańskiej. Absolwent Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002-2005 studiował w Europejskiej Akademii Fotografii. To właśnie wówczas narodził się pomysł stworzenia księgarni dedykowanej sztuce i kulturze. Obecnie księgarnia współpracuje m.in. z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, łódzkim Fotofestiwalem i Festiwalem Łódź Design.

Mateusz Grybczyński – Na co dzień pracuje jako grafik 3D oraz redaktor Fotopolis. Od 2008 roku spędza większość wolnego czasu na fotografowaniu swojego miasta. Założyciel www.PolishStreetPhotography.com, internetowej społeczności skupionej wokół fotografii ulicznej. Jego zdjęcia zawsze pokazują niepozowane momenty. Autor obsesyjnie przygląda się miastu które odsłania się dopiero kiedy patrzymy na nie przez obiektyw aparatu. Odnajduje piękno wśród najprostszych emocji i gestów tłumu ludzi na ulicach miasta. O swoich zdjęciach pisze: “Moje projekty nigdy nie zaczynają się i nie kończą. Są destylowane ze zdjęć które robię każdego dnia.”

Regulamin

Polska Ulicznie 2017 - Regulamin

Polska Ulicznie 2017 – Regulamin

Polska Ulicznie – 2017 – Regulamin

1 . Konkurs organizowany jest przez PolishStreetPhotography oraz Fotopolis.pl (“Organizatorzy”).

2 . Celem konkursu jest popularyzacja polskiej fotografii ulicznej oraz wyłonienie i nagrodzenie przez jury najlepszych fotografii, z uwzględnieniem kryteriów kompozycji, oryginalności oraz walorów artystycznych..

3 . Konkurs ma charakter otwarty. Mogą brać w nim udział obywatele Polscy oraz cudzoziemcy, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów technicznych i formalnych zdjęć.

4 . Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

 1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 29.03.2017 roku

6 . Udział w konkursie jest bezpłatny.

7 . Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć przesyłając je przy użyciu formularza dostępnego na stronie http://polishstreetphotography.com/polskaulicznie/ . Zdjęcia muszą być wykonane po 22 kwietnia 2016 roku, na terenie Polski. Tematem przewodnim konkursu jest polska fotografia uliczna.

8 . Nadesłane na konkurs fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne (przy czym konieczne jest spełnienie obydwu kryteriów łącznie):

– pliki jpg o wielkości 1000 pikseli na dłuższym boku;

– pliki nie większe niż 1MB

Dopuszcza się retusz fotografii, polegający jedynie na zastosowaniu korekty globalnej, która podnosi jakość (nasycenie, ostrość, kontrast, jasność itp.) zbliżoną do takiej, jaką wykorzystuje się w klasycznej ciemni fotograficznej.

Dopuszcza się również konwersję zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię.

Nie dopuszcza się stosowania zabiegów selektywnych, w celu dodawania lub odejmowania elementów lub łączenia kilku fotografii.

9 . Zgłoszenie się przez Uczestnika do udziału w konkursie jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, iż nadesłane przez niego zdjęcia są/będą efektem jego działalności twórczej o indywidualnym charakterze oraz że Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.

 1. . Uczestnik udziela organizatorom konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, nieograniczonej terytorialnie, na okres 5 lat.  
 2. Licencja obejmuje korzystanie z fotografii na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie rozpowszechniania fotografii przez publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • publikowania fotografii na stronach internetowych organizatorów oraz profilach Facebook organizatorów na etapie kwalifikacyjnym konkursu;
 • publikowania fotografii na stronie internetowej organizatorów oraz na profilu Facebook organizatorów, a także na innych stronach internetowych związanych z promocją konkursu oraz jego laureatów;
 • w przypadku stania się laureatem konkursu, do publicznego prezentowania fotografii w formie wydruków nadesłanych fotografii podczas wystawy konkursowej oraz podczas wystaw pokonkursowych;
 • w przypadku stania się laureatem konkursu, do publicznego prezentowania fotografii w broszurach i innych materiałach promocyjnych (ulotki, pocztówki oraz podobne), w zestawieniu z innymi fotografiami nadesłanymi na konkurs, wydanymi w celu promocji konkursu oraz jego laureatów.

12 . Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych  z konkursem.

13 . Organizatorzy zobowiązują się do wykorzystywania nadesłanych fotografii jedynie w ramach organizowania i promocji niniejszego konkursu i/lub jego kolejnych edycji. Ponadto Organizatorzy zapewniają Uczestnika, że rozpowszechnianie fotografii nastąpi z poszanowaniem autorskich praw osobistych Uczestnika, zwłaszcza prawa do integralności fotografii oraz prawa do ich rzetelnego wykorzystania.

 1. Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zdjęć przez Organizatora oraz podmiotów współpracujących, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.
 2. Organizator zastrzega, że może skorzystać ze wszystkich lub tylko części lub z żadnego z wyżej wymienionych środków rozpowszechnienia zdjęcia. Uczestnik przyjmuje to do wiadomości i nie przysługują mu z tego powodu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Organizatora.

16 . Zdjęcia należy nadsyłać do północy 28 kwietnia 2017 roku.

17 . Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

18 . Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem oraz odbiegające od tematu konkursu.

19 . Ogłoszenie zdjęć zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej odbędzie się 10 maja 2017 roku na stronie internetowej konkursu i podmiotów współpracujących

20 . Ogłoszenie zwycięzców oraz przyznanie nagród odbędzie się podczas części oficjalnej wernisażu 20 maja 2017 roku w Warszawie w przestrzeni Marzycieli i Rzemieślników, III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy na ul. Brackiej 25. Zdjęcia Laureatów będzie można oglądać od 20 maja 2017 roku w Galerii Jabłkowskich, ul. Chmielna 21.

21 . Uczestnicy zobowiązują się do przekazania organizatorom zdjęć w rozdzielczości do druku w terminie 3 dni od daty ogłoszenia laureatów. W przypadku niespełnienia tego wymogu autor jest wykluczany z wystawy oraz konkursu. Jego miejsce zajmuje autor(zdjęcie) z listy rezerwowej określonej przez jury.

22 . Zdjęcia oceniać będzie jury w składzie:
Anna Kłosek, Karina Krystosiak, Monika Krzyszkowaka, Paweł Rubkiewicz, Mateusz Grybczyński, Tomasz Lazar.

23 . Nagrody:

 • Grand Prix – Ufundowany przez Fujifilm Polska aparat fotograficzny Fujifilm X-Pro2 Graphite wraz z obiektywem Fujinon 23mmF2
 • 3 wyróżnienia – Albumy fotograficzne ufundowane przez Bookoff
 • Każdy z laureatów otrzyma pasek do aparatu ufundowany przez firmę Stroppa.

24 . Wręczenie nagród odbędzie się podczas części oficjalnej wernisażu 20 maja 2017 roku w Warszawie w przestrzeni Marzycieli i Rzemieślników, III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy na ul. Brackiej 25.W przypadku nieobecności osoby nagrodzonej organizatorzy skontaktują się z laureatami w celu uzyskania adresu do wysyłki nagród.

25 . Zwycięzca nagrody głównej zobowiązany jest do opłacenia podatku od wygranych (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT) wynoszący 10% wartości rynkowej nagrody głównej.

26 . Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody, na przetwarzanie przez organizatorów konkursu, jego danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

Formularz zgłoszeniowy

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

Sponsorzy
Patron medialny